Styrelsen

Ordförande
Johan Öbrell

Vice ordförande
Ronny Hallin

Sekreterare
Carolina Öbrell

Kassör
Margareta Löfström

Ledamot
Birgitta Löfström

Ledamot
Daniel Sundqvist

Suppleant
Britt­-Marie Öbrell

Suppleant
John Öbrell

Suppleant
Disa Edvall Malm

Lämna ett svar